สื่อโฆษณา ทีวี ดิจิตอล

ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ และ เคเบิ้ลทุกช่อง
รายการโทรทัศน์ยอดนิยม

สื่อโฆษณา online ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทาง Socialmedia, Application, Website ต่างๆ

สื่อโฆษณา ประเภทอื่นๆ สื่อกลางแจ้ง, รถไฟฟ้า BTS, รถ TAXI, รถเมล์ปรับอากาศ, รถแห่, ป้ายรถเมล์, โรงหนัง, ป้ายโฆษณา

สื่อโฆษณา วิทยุ ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางสถานีวิทยุ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ

คลื่นวัย
ทำงาน
คลื่นข่าว
ท๊อปฮิต
คลื่นเพลง
เรทติ้งสูง
สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ให้บริการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับ และนิตยสารชั้นนำ ทุกกลุ่มเป้าหมาย

นอกเหนือจากการให้บริการซื้อพื้นที่ สื่อโฆษณา ตามสื่อต่างๆแล้ว ทางบริษัท จินดามณี จำกัด ยังให้บริการงานด้าน Production ไม่ว่า
จะเป็นการผลิต ภาพยนตร์โฆษณา รวมถึงผลิต สปอตโฆษณาทางวิทยุ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในรูปแบบของ One Stop Service

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

สายด่วน : 090-987-7388
(คุณกรองแก้ว)

ID LINE: agency.jindamanee