รับลงโฆษณา LINE TODAY

รับลงโฆษณา Line Ads Platform
รัน Auto ในหน้า Line Today

ค่าซื้อโฆษณา: 5,000.-
ค่าบริการ: 1,250.-

รวมเป็นเงิน 6,250.-

ค่าซื้อโฆษณา: 10,000.-
ค่าบริการ: 2,000.-

รวมเป็นเงิน 12,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 15,000.-
ค่าบริการ: 2,700.-

รวมเป็นเงิน 17,700.-

ค่าซื้อโฆษณา: 20,000.-
ค่าบริการ: 3,200.-

รวมเป็นเงิน 23,200.-

ค่าซื้อโฆษณา: 30,000.-
ค่าบริการ: 4,200.-

รวมเป็นเงิน 34,200.-

หมายเหตุ: สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ

รับลงโฆษณา Line TV

รับลงโฆษณา Line TV และวางแผนโฆษณา ลูกค้าสามารถเลือกลงโฆษณาได้หลายแบบ ไม่ว่าจะกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ประเภทรายการ ระบุช่าวงเวลา เพิ่มจำนวนคนเห็นกว่า 1 ล้าน Impressions ต่อเดือน ใช้ได้ทุกระบบทั้ง Android หรือ ios

ลงโฆษณา แบบที่ 1

Impression 2,000,000 (ข้ามโฆษณาไม่ได้)
 โฆษณาจะเด้งแทรกขึ้นมาตอนดูหนังอยู่
 ความยาวไม่เกิน 6 วินาที

Run Auto
ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
222,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
243,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
254,000.- /เดือน

ลงโฆษณา แบบที่ 2

 Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาได้)
 โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

Run Auto
ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
222,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
243,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
254,000.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้ Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18:00-22:00)
270,000.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

ลงโฆษณาแบบที่ 3

Impression 1,000,000 (ข้ามโฆษณาไม่ได้)
 โฆษณาขึ้นก่อนเข้ารายการ ความยาวหนัง ไม่เกิน 30 วินาที

Run Auto
ซื้อแบบไม่เลือกอะไรเลย
328,000.- /เดือน

เลือก 1 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย
358,000.- /เดือน

เลือก 2 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร
375,000.- /เดือน

เลือก 3 อย่าง
เลือกกลุ่มเป้าหมาย + ละคร + ให้Ad. โชว์ในช่วงเวลา (18:00-22:00)
390,000.- /เดือน

*ต้องส่ง Material ล่วงหน้า 7 วัน / ต้องเป็นภาพเคลื่อนไหว*

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED