รับลงโฆษณา

ลงโฆษณาอย่างไรให้ได้ผล
ลงโฆษณาให้ได้ผลดีนั้น ถ้ามีงบประมาณมากพอควร ลงโฆษณาโดยเลือกใช้สื่อโฆษณาหลักให้ครอบคลุม เช่น ลงโฆษณาทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณาตามจุดต่างๆ หรือ ลงโฆษณาออนไลน์ เช่น website Facebook Youtube google ซึ่งยิ่ง ลงโฆษณาครอบคลุมสื่อมากเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริง ลูกค้าคงไม่มีงบประมาณมากพอ หรือจะด้วยข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทำให้ต้องเลือกใช้สื่อโฆษณา ที่คิดว่าได้ผลมากที่สุด
ลงโฆษณาใช้สื่อโฆษณาอะไรดี
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุด ด้วยงบประมาณที่มี ต้องพิจารณาว่าควร ลงโฆษณาผ่านสื่อช่องทางไหน จึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด ทำให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป
ลงโฆษณากับผู้มีประสบการณ์
ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถวางแผน ลงโฆษณาให้กับลูกค้าทุกประเภท และให้คำแนะนำในการเลือกใช้สื่อโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในการลงโฆษณาตามงบประมาณ ลูกค้าจึงวางใจได้ว่าคุ้มค่า คุ้มราคาได้ผลเป็นที่น่าพอใจแน่นอน
ลงโฆษณาตามความต้องการของลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า รายใหญ่ หรือรายเล็ก งบประมาณลงโฆษณาจะมากหรือน้อยทาง บ.จินดามณี จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำแก่ลูกค้าทุกราย ด้วยความเต็มใจเรา ลงโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยยึดถือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ ดังนั้นไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นอย่างไร เรายินดีให้คำปรึกษา
ทำไมต้องเลือก ลงโฆษณากับเรา ?
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
เราจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก สามารถแนะนำ ให้ความคิดเห็นอย่างมืออาชีพ และด้วยงบประมาณ ลงโฆษณาของคุณจึงใช้ไปอย่างคุ้มค่า
มีสื่อโฆษณา ครบวงจร
เรารับลงโฆษณาทั้งทางสื่อ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน์ ฯลฯ ครบทุกความต้องการของลูกค้า สะดวกรวดเร็วกว่าที่จะติดต่อเอง
มีส่วนลด และ คิดราคาพิเศษ
มีส่วนลด ส่วนแถม ช่วยลูกค้าต่อรองราคากับเจ้าของสื่อโฆษณา ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับทางลูกค้า ตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่า คุ้มราคา

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)
ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO.,LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.