บริการ..รับทำป้ายโฆษณาครบวงจร ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด, ป้ายโฆษณา LED กรุงเทพ และปริมณฑล,
ป้ายโฆษณารถไฟฟ้า, ป้ายโฆษณารถเมล์, ป้ายโฆษณารถแท็กซี่, ป้ายโฆษณาหยุดรถประจำทาง และ
รับทำป้ายโฆษณาทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ

POPULAR FANCLUB BILLBOARD LED or HBD FANCLUB

Promote artists, promote music video, and promote series

PACK A TERMINAL OUTDOOR (2 Screens)

TERMINAL 21 2 screens
  • on-air 06.00-22.00 (16 Hours/Day)
  • 15 Secs/Spot
  • 3 Minute/Loop
  • 12 Spots/Loop/Screen
  • 192 Spots/Day/Screen

Special price (Call 090-987-7388) /7 days
Special price (Call 090-987-7388) /15 days


สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1 เมตร, สปอต 30 วินาที, 120 ครั้ง 4 จอ, 3 ครั้ง 1 ลูป, 10 ลูป ต่อวัน ต่อจอ, รวม 60 นาที
*ขนาดไฟล์ 1792x640pixel ชนิดไฟล์ .mov
*กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่นหน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย

25,500.-  /15 วัน

อาคาร EMPIRE TOWER (1 จอ)

แยกสาทร-นราธิวาส ขนาด 10.04x23.29 เมตร สปอต 30 วินาที 48 ครั้ง, 3 ครั้ง 1 ลูป, 16 ลูป ต่อวัน, รวม 24 นาที รถสัญจร 167,491 คัน ต่อวัน
*ขนาดไฟล์ 728x1464px ชนิดไฟล์ .mov

40,700 35,500.-  /15 วัน
(โปรโมชั่นถึงวันที่ 24 ธ.ค. 63)

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED