ป้ายโฆษณาต่างจังหวัด
เชียงใหม่

Nawarat Bridge 2 (N2)
แยกสะพานนวรัฐ รับรถถนนเจริญประเทศ มุ่งหน้าถนนหน้าแพ และสะพานนวรัฐ ใกล้กับ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเชียงใหม่, พุทธสถานเชียงใหม่, สะพานนวรัฐ, Night Bazaar เชียงใหม่
Size: 3.84x9.19 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

69,000.- /เดือน

Think Park (N4)
Think Park แยกรินคำ รับรถจากซุปเปอร์ไฮเวย์ มุ่งหน้าแยกรินคำ และถนนนิมมาน ใกล้กับ One Nimman, Think Park, ห้าง Maya, โรงแรม East In, ถนนนิมมานเหมินท์
Size: 6.0x16.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

109,000.- /เดือน

One Nimman (N4)
One Nimman แยกรินคำ รับรถจากซุปเปอร์ไฮเวย์ มุ่งหน้าแยกรินคำ และถนนนิมมาน ใกล้กับ One Nimman, Think Park, ห้าง Maya, โรงแรม East In, ถนนนิมมานเหมินท์
Size: 6.0x16.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

109,000.- /เดือน

Central Festival Chiang Mai (N5)
รับรถจากซุปเปอร์ไฮเวย์ ขาเข้าเชียงใหม่-ลำปางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับ Central Festival Chiang Mai, สถานีขนส่งอาเขต, บิ๊กซีเอ๊กตร้า2, โฮมโปร, รพ.เทพปัญหา
Size: 15.0x25.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

153,000.- /เดือน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED