รับลงโฆษณา Instagram

บริการ..ซื้อโฆษณา Instagram รีวิวสินค้า วางแผนการโปรโมท Instagram เพื่อเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถกำหนดกลุ่มคน อายุ เพศ พื้นที่เป้าหมาย ทำให้การโปรโมทสินค้าตรงตามความต้องการ

ราคาลงโฆษณา Instagram

ค่าซื้อโฆษณา: 7,000.-
ค่าบริการ: 3,000.-

รวมเป็นเงิน 10,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 10,000.-
ค่าบริการ: 3,000.-

รวมเป็นเงิน 13,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 20,000.-
ค่าบริการ: 4,000.-

รวมเป็นเงิน 24,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 30,000.-
ค่าบริการ: 5,000.-

รวมเป็นเงิน 35,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 50,000.-
ค่าบริการ: 7,000.-

รวมเป็นเงิน 57,000.-

หมายเหตุ:
1) สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ

รายละเอียดลงโฆษณา Instagram

1) ลูกค้าต้องมี Account ของ Facebook ก่อน
2) จำกัดวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 วินาที
3) อัตราส่วนสำหรับการแสดงผลบนเป็นวิดีโอแนวตั้ง มี 3 ขนาดคือ 4:5 2:3 และ 9:16
4) การคิดค่าซื้อโฆษณา จะดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าโฆษณาต่อคำก็จะสูงตาม
5) สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของการโปรโมทสินค้าได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง, อายุ, เพศ, ภาษา, ความสนใจ เป็นต้น
6) ลูกค้าต้องกำหนดรูปแบบในการโปรโมทสินค้า เช่น โปรโมทสินค้าแบบ Click to website หรือแบบ VDO View
7) วีดีโอควรสามารถเข้าใจได้ โดยไม่ต้องมีเสียง เพราะคนส่วนใหญ่จะปิดเสียงเอาไว้

4:5
Vertical
(Instagram and Facebook Feed)

2:3
Vertical
(Facebook only)

9:16
Full Portrait/Vertical
(Instagram Stories and Facebook Feed)

รูปแบบการรับลงโฆษณา Instagram

   Instagram Ads บน newsfeed
   Click to website
   App Installs
   VDO view
   IG Story

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED