รับลงโฆษณา Twitter

Promoted Trend Spotlight + First View

Promoted Trend Spotlight

โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทแสดงโฆษณาด้านบนสุดของหน้า trend จะแสดงขึ้นในครั้งที่ 1 และ 2 ของการเข้าชมหน้า trend ในวันนั้น เมื่อเข้าชมหน้า trend ครั้งที่ 3 จะไม่เห็นโฆษณาที่หน้า trend แต่จะเห็นเป็นภาพ หรือ VDO ของ twitter ตามปกติ และ เห็นข้อความโปรโมทของโฆษณาที่ตำแหน่ง hashtag อยู่

First View

โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทแสดงโฆษณาในตำแหน่งของการเลื่อนอ่าน หรือ ดูที่หน้า timeline หรือหน้าอื่นๆ โฆษณาจะถูกแสดงด้านบนเป็นอันดับแรก และควรมี hashtag ให้เหมือนกับ promoted trend

ราคา 336,000.- /วัน

6,000,000 impressions


Promoted Trend + First View

Promoted Trend

ข้อความ trend โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทจะแสดงโฆษณาที่รายการหัวข้อมาแรงของ twitter ในหน้า trend
#Trend ข้อความได้ 16 ตัวอักษร
Description ข้อความได้ 30 ตัวอักษร

First View

โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทแสดงโฆษณาในตำแหน่งของการเลื่อนอ่าน หรือ ดูที่หน้า timeline หรือหน้าอื่นๆ โฆษณาจะถูกแสดงด้านบนเป็นอันดับแรก และควรมี hashtag ให้เหมือนกับ promoted trend

ราคา 290,000.- /วัน

6,000,000 impressions


Promoted Trend Only

ข้อความ trend โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทจะแสดงโฆษณาที่รายการหัวข้อมาแรงของ twitter ในหน้า trend
#Trend ข้อความได้ 16 ตัวอักษร
Description ข้อความได้ 30 ตัวอักษร

ราคา 175,000.- /วัน

4,850,000 impressions


First View Only

โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทแสดงโฆษณาในตำแหน่งของการเลื่อนอ่าน หรือ ดูที่หน้า timeline หรือหน้าอื่นๆ โฆษณาจะถูกแสดงด้านบนเป็นอันดับแรก

ราคา 235,500.- /วัน

1,150,000 impressions


Impression Count

โฆษณาที่ได้รับการโปรโมทจะแสดงโฆษณาในตำแหน่งของการเลื่อนอ่าน หรือ ดูที่หน้า timeline หรือ หน้าอื่นๆ แต่จะไม่ได้เห็นเป็นอันดับต้นๆ จะเห็นแบบอันดับท้ายๆ ล่างๆลงมา

สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ โดยจะให้โฆษณาแสดงผลแต่กับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเท่านั้น

สามารถกำหนดจำนวนวันที่จะลงโฆษณาได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน

โฆษณาจะถูกนับจำนวน impression เมื่อครบจำนวนแล้ว โฆษณาจะถูกยุติการโฆษณาโดยอัตโนมัติ

ราคา 190,000.- /วัน


* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED