รับผลิตหนังโฆษณา

บริการ..รับผลิตหนังโฆษณา ด้วยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้หนังโฆษณาที่มีคุณภาพไม่ว่าสินค้าประเภท อุปโภค บริโภค หรือด้านบริการ ตามงบประมาณ และความต้องการ แบบครบวงจร สินค้าเครื่องสำอางค์ ตรวจสอบข้อความ และยื่นขออนุญาต Pre Censor ให้ฟรี สินค้ายา สมุนไพร รับยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานกรรมการอาหาร และยา

ขั้นตอนการ รับผลิตหนังโฆษณา

  คุย Concept งานว่าลูกค้าต้องการหนังโฆษณาในรูปแบบใด
  นำ Concept มาจัดทำ Story Board ให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดเจน
  ยื่นขออนุญาต Pre Censor ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนกว่าจะผ่านเป็นที่เรียบร้อย
  จัดหานักแสดง สถานที่ถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก รวมถึงตัดต่อ ใส่เสียง ทุกขั้นตอน
  ตรวจคุณภาพหนังโฆษณาให้ตรงตาม Story Board ที่ได้รับอนุมัติ
  ยื่นขอ Post Censor ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติหนังโฆษณา
  ลูกค้าสามารถนำหนังโฆษณาพร้อมใบอนุญาต ไปลงโฆษณาได้ทุกช่องตามแผนงานโฆษณา
  ทีมงานของเราจะบริการตั้งแต่เริ่มจนจบทุกขั้นตอน


สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED