ป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS

บริการ รับทำป้ายโฆษณารถไฟฟ้า BTS ระบบคมนาคมที่มีคนใช้มากที่สุด มีคนเห็นเป็นจำนวนมาก

 POPULAR FANCLUB BILLBOARD LED 

E-POSTER (4 จอ)

สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1 เมตร, สปอต 30 วินาที, 120 ครั้ง 4 จอ, 3 ครั้ง 1 ลูป, 10 ลูป ต่อวัน ต่อจอ, รวม 60 นาที
*ขนาดไฟล์ 1792x640pixel ชนิดไฟล์ .mov
*กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่นหน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย

25,500.-  /15 วัน

ค่าโฆษณาป้ายรถไฟฟ้า BTS

Bulkhead
Pack A+B: 6 Trains/Pack
ขนาด A: 87.6x52.6 cm
ขนาด B: 37.6x57.6 cm

ค่าผลิต
A: 30,240.- /54Panels
B: 15,660.- /54Panels

156,750.-  /Pack/Month

Window Panel
Pack A+B: 12 Panels/Train
ขนาด A: 92.5x14 cm
ขนาด B: 90x12 cm

ค่าผลิต
14,400.- /12Panels

77,000.-  /Train/Month

Wallpaper
Pack A+B: 32 Panels/Train
ขนาด A: 72x179.5 cm (2Panels)
ขนาด B: 70.5x176 cm (2Panels)

ค่าผลิต
179,200.- /32Panels

160,000.-  /Train/Month

Handgrip
ขนาด 9.5x8.2 cm
A: 168 Units/Train
B: 224 Units/Train

ค่าผลิต
A: 13,800.- /Train
B: 18,400.- /Train

130,000.-  /Train/Month

Standard
ขนาด 23.8x122 cm
48 Panels /12 Trains /Pack (4 Panels /Train)

ค่าผลิต
16,800.- /48Panels

210,000.-  /Pack/Month

Above The Seat
Pack A+B: 48 Panels/Train
ขนาด A: 57.6x37.6 cm
ขนาด B: 37.6x57.6 cm
48 Panels /12Trains /Pack (4 Panels /Train)

ค่าผลิต
14,200.- /48Panels

300,000.-  /Train/Month

E-Poster (4จอ)
สยาม 2, อโศก 1, สนามกีฬา 1, ขนาด 2.6x1 m, สปอต 30วิ, 120ครั้ง, 4จอ, 3ครั้ง, 1ลูป, 10ลูป /วัน /จอ, รวม 60 นาที

25,500.-  /15 Days

Overhead Board
สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต
ขนาด 1.9 x 0.75 m

ค่าผลิต
4,000.- /ป้าย

71,000.-  /Station/Month

Banner
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม
ขนาด 3x1 m

ค่าผลิต
2,000.- /ป้าย

24,500.-  /ป้าย /7วัน

หมายเหตุ:
กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่น หน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED