ป้ายโฆษณารถไฟฟ้า MRT

บริการ รับทำป้ายโฆษณารถไฟฟ้า MRT และป้ายโฆษณาแนวทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน

ค่าโฆษณาป้ายรถไฟฟ้า MRT

Light Box 4 Sheet
ป้ายไฟทางเดิน
ขนาด 1.08x1.58 เมตร

ค่าผลิต
4,000.- /ป้าย

19,500-38,000.-  /เดือน

Light Box 8 Sheet
ป้ายไฟทางเดิน
ขนาด 1.59x2.12 เมตร

ค่าผลิต
7,000.- /ป้าย

40,000-60,000.-  /เดือน

Light Box 12 Sheet
ป้ายไฟทางเดิน
ขนาด 3.06x1.56 เมตร

ค่าผลิต
9,000.- /ป้าย

41,000-71,000.-  /เดือน

Light Box 22 Sheet
ป้ายไฟทางเดิน
ขนาด 4.12x2.12 เมตร

ค่าผลิต
7,000.- /ป้าย

41,000-61,000.-  /เดือน

Light Box 32 Sheet
ป้ายไฟทางเดิน
ขนาด 6.15x2.12 เมตร

ค่าผลิต
25,000.- /ป้าย

54,000-60,000.-  /เดือน

Sticker Floor Wrap
ป้ายพื้นทางเดิน
สามย่าน

ค่าผลิต
29,500.-

22,000.-  /เดือน

Digital @MRT
112 sites 18 สถานี

425,000.-  /เดือน

In Train Networks
Poster: 10-15 units
Panel A: 4 units
Panel C: 1 unit
Tube card type R: 18 units
Tube card type L-1: 18 units
Tube card type L-2: 18 units

Production Cost
27,000.- /Train

Signboard Tax Type3
Q1: 6,160.-
Q2: 2,970.-
Q3: 1,160.-
Q4: 160.-

275,000.- /Train/เดือน

In Train Networks
Poster: 10-15 units
Panel A: 4 units
Panel C: 1 unit
Tube card type R: 18 units
Tube card type L-1: 18 units
Tube card type L-2: 18 units
Hand grip: 162-218 units
Hanger: 5,000 units

Production Cost
74,000.- /Train

Signboard Tax Type3
Q1: 6,160.-
Q2: 2,970.-
Q3: 1,160.-
Q4: 160.-

370,000.- /Train/เดือน

PIDs
06:00-00:00
18 ชั่วโมง
ความดัง: 65-70 db. in station
Screen proportion: Commercial Spot 80% (Equal to LCD Screen 32 inches)
ขนาด: 1540x866px
ไฟล์วีดีโอ: MPEG2,AVI,WMV
ไฟล์ภาพ: JPEG,GIF,PNG
Portion 16:9
ลงโฆษณา 2 นาที/loop

440,000.-  /เดือน

หมายเหตุ:
กรณีขัดข้องทางเทคนิค เช่น หน้าจอดับ สปอตจะไม่ได้รับการชดเชย

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED