โฆษณาวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง

Top Rating คลื่นข่าว กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ พฤษภาคม 65

Top Rating วิทยุ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ พฤษภาคม 65

 ราคาเหมาวิทยุ Top Rating  

Chill Online FM89
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

15,300.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

16,000.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

19,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

30,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /3 วัน

48,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

21,200.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

25,000.- /แพ็ค

Star FM (online)
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 150 สปอต /เดือน

24,000.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

24,000.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

20,925.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

15,000.- /แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

13,000.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

25,000.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

21,000.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

26,000.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,600.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

19,000.- /แพ็ค

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

15,300.- /แพ็ค

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

18,900.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /2 วัน

28,800.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

18,600.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

13,000.- /แพ็ค

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

17,000.- /แพ็ค

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

16,000.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

15,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

16,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

33,750.- /แพ็ค

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,000.- /แพ็ค

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

21,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน

40,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07:00-22:00
รวม 10 สปอต /2 วัน

23,555.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

20,000.- /แพ็ค

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

Star FM
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 150 สปอต

24,000.- /เดือน

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

17,100.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

31,000.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

23,625.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

26,000.- /แพ็ค

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

17,000.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นกีฬายอดนิยม

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

19,200.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,000.- /สปอต

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 6 แถม 1

1,600.- /สปอต

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,100.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,600.- /สปอต

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,600.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 2

1,600.- /สปอต

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

3,750.- /สปอต

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,200.- /สปอต

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

2,400.- /สปอต

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

4,300.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07:05-22:00

2,200.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
ทั่วประเทศ
22:00-07:00

3,300.- /สปอต

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1

2,400.- /สปอต

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
00:05-19:55

1,800.- /สปอต

Star FM
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 150 สปอต /เดือน

24,000.- /เดือน

วิทยุจุฬา FM101.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,400.- /สปอต

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

2,900.- /สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ทั่วไป
ซื้อ 5 แถม 1

2,625.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่า

3,800.- /สปอต

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

3,000.- /สปอต

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,900.- /สปอต

Big C
ทั่วประเทศ
คละเวลา
2 สปอต /ชม. /15วัน

105,000.-

Tesco Lotus
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 เดือน

530,000.-

หมายเหตุ:
ราคาต่อ 1 สปอต จะต้องลงอย่างน้อย 30 สปอต ขึ้นไป (1 เดือน)

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED