โฆษณาวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง

Top Rating คลื่นข่าว กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ เมษายน 67

Top Rating วิทยุ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ เมษายน 67

 ราคาเหมาวิทยุ Top Rating  

Chill Online
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

21,600.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

16,000.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

19,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

28,800.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /3 วัน

34,800.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

19,800.- /แพ็ค

Hitz Thailand

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Star FM (online)

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล/p>

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,800.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

15,200.- /แพ็ค

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

15,750.- /แพ็ค

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

26,100.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /2 วัน

19,200.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

16,800.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

16,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

32,400.- /แพ็ค

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

11,600.- /แพ็ค

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

19,200.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต/ 2 วัน

29,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Hitz Thailand

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Mellow Online
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Star FM
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นกีฬายอดนิยม

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,900.- /สปอต

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,750.- /สปอต

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,900.- /สปอต

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,100.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

3,600.- /สปอต

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,300.- /สปอต

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,400.- /สปอต

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,900.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

ลูกทุ่งมหานคร FM95
ทั่วประเทศ

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Hitz Thailand

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Mellow Online
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Star FM
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

วิทยุจุฬา FM101.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Big C
ทั่วประเทศ

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

Tesco Lotus
ทั่วประเทศ

ราคาพิเศษ
(โทร 090-987-7388)

หมายเหตุ:
ราคาต่อ 1 สปอต จะต้องลงอย่างน้อย 30 สปอต ขึ้นไป (1 เดือน)

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED