โฆษณาวิทยุ

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า สัมภาษณ์ในรายการ โดยดีเจชื่อดัง

Top Rating คลื่นข่าว กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ พฤษภาคม 63

Top Rating วิทยุ กรุงเทพฯ+ปริมณฑล อายุ 25+ พฤษภาคม 63

 ราคาเหมาวิทยุ Top Rating  

EDS FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

21,000.- /แพ็ค

Chill Online FM89
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /3 วัน

24,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

13,200.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

10,200.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

27,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /3 วัน

27,600.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

19,000.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

13,800.- /แพ็ค

Star FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 180 สปอต /เดือน

30,000.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

15,000.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /4 วัน

24,000.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,000.- /แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

10,800.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

22,400.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

16,800.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

23,200.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,800.- /แพ็ค

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

13,600.- /แพ็ค

SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 12 สปอต /2 วัน

18,500.- /แพ็ค

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,000.- /แพ็ค

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

11,400.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

9,000.- /แพ็ค

จราจร FM99.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

16,000.- /แพ็ค

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

9,000.- /แพ็ค

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

7,800.- /แพ็ค

วิทยุไทย FM105
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /3 วัน

11,000.- /แพ็ค

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

13,500.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

EDS FM88.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

12,600.- /แพ็ค

Chill Online FM89
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,000.- /แพ็ค

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

17,600.- /แพ็ค

Mono Fresh FM91.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /3 วัน

10,400.- /แพ็ค

สวท FM92.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ข่าวต้นชั่วโมง
รวม 4 สปอต / วัน

26,000.- /แพ็ค

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /3 วัน

40,500.- /แพ็ค

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

8,800.- /แพ็ค

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

18,400.- /แพ็ค

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต/ 2 วัน

18,400.- /แพ็ค

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07:00-22:00
รวม 6 สปอต /2 วัน

12,600.- /แพ็ค

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 9 สปอต /2 วัน

20,700.- /แพ็ค

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

Star FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 180 สปอต

30,000.- /แพ็ค

Spring FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /3 วัน

11,200.- /แพ็ค

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

16,800.- /แพ็ค

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 10 สปอต /2 วัน

21,000.- /แพ็ค

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

17,400.- /แพ็ค

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

14,400.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นกีฬายอดนิยม

SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 6 สปอต /2 วัน

9,300.- /แพ็ค

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
รวม 8 สปอต /2 วัน

12,000.- /แพ็ค

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นข่าว

มิติข่าว FM90.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,600.- /สปอต

สวพ. FM91
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,700.- /สปอต

SportRadio FM96
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,550.- /สปอต

คลื่นความคิด FM96.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,500.- /สปอต

สถานีข่าว FM97
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,900.- /สปอต

Active Radio FM99
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 6 แถม 1

1,500.- /สปอต

จราจร FM99.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

จส. 100
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,000.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,500.- /สปอต

คลื่นข่าว FM100.5
ทั่วประเทศ
คละเวลา

4,900.- /สปอต

RR one FM101
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,300.- /สปอต

วิทยุไทย FM105
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,100.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 2

1,500.- /สปอต

ครอบครัวข่าว FM106
เรื่องเด่นเย็นนี้
15:45-17:00

3,500.- /สปอต

อสมท. FM100.5
ทั่วประเทศ
คละเวลา

8,500.- /สปอต

โปรโมชั่นค่าโฆษณา คลื่นเพลงฮิต

EDS FM88.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,100.- /สปอต

Chill Online FM89
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,400.- /สปอต

Sweet FM89.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,500.- /สปอต

ลูกทุ่งรักไทย FM90
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,200.- /สปอต

Mono Fresh FM91.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,300.- /สปอต

สวท FM92.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07:30-08:00

6,500.- /สปอต

Cool FM93
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

4,500.- /สปอต

HappyTime FM93.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,100.- /สปอต

EFM FM94
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

2,300.- /สปอต

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM94.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,300.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
07:05-22:00

2,100.- /สปอต

ลูกทุ่งมหานคร FM95
ทั่วประเทศ
22:00-07:00

8,000.- /สปอต

VirginHitz FM95.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 4 แถม 1

2,300.- /สปอต

Mellow FM97.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
00:05-19:55

1,800.- /สปอต

Star FM98
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 180 สปอต /เดือน

30,000.- /เดือน

Spring FM98.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,400.- /สปอต

วิทยุจุฬา FM101.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

Like FM103
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

1,800.- /สปอต

One FM103.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

2,800.- /สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้ 4สปอต
ทั่วไป 16 สปอต

54,000.-

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
ทั่วไป
ซื้อ 5 แถม 1

2,100.- /สปอต

Eazy FM105.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
เรื่องเล่าเช้านี้

3,700.- /สปอต

GreenWave FM106.5
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา

2,900.- /สปอต

MetRadio FM107
กรุงเทพฯ ปริมณฑล
คละเวลา
ซื้อ 5 แถม 1

1,800.- /สปอต

Big C
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 สัปดาห์

56,000.-

Tesco Lotus
ทั่วประเทศ
คละเวลา
ซื้อ 1 เดือน

530,000.-

หมายเหตุ:
ราคาต่อ 1 สปอต จะต้องลงอย่างน้อย 30 สปอต ขึ้นไป (1 เดือน)

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED