ป้ายโฆษณา ติดรถสาธารณะ

บริการป้ายโฆษณารถสาธารณะ รถเมล์ร้อน รถเมล์ปรับอากาศ ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ราคาคุ้มค่า
เข้าถึงแหล่งชุมชน ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รถเมล์ร้อน โฆษณาเต็มคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

RATE CARD

สัญญา 1 เดือน

60,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

25,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

19,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

16,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาครึ่งคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

RATE CARD

สัญญา 1 เดือน

50,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

19,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

15,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

14,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ปรับอากาศ โฆษณาครึ่งคัน ด้านซ้าย แถมด้านขวา+ด้านหลัง

RATE CARD

สัญญา 1 เดือน

65,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

32,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

24,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

22,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

หมายเหตุ:
แถมติดโฆษณาหลังเบาะนั่งให้ฟรี

ป้ายโฆษณา รถตู้ (ด้านหลังอย่างเดียว) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

RATE CARD

รถตู้ 5 คัน

43,500.- 
รวมค่าผลิตแล้ว

รถตู้ 50 คัน

350,000.- 
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา รถตู้ (เบาะนั่งภายใน)

RATE CARD

กรุงเทพฯ

62,000.- / 20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

170,000.- / 50 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

335,000.- / 100 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา TAXI ด้านหลังรถ + เบาะในรถ

RATE CARD

200 คัน

330,000.-

300 คัน

465,000.-

ป้ายโฆษณา รถสองแถว

RATE CARD

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

52,000.- / 20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED