ป้ายโฆษณา ติดรถสาธารณะ

บริการป้ายโฆษณารถสาธารณะ รถเมล์ร้อน รถเมล์ปรับอากาศ ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ราคาคุ้มค่า เข้าถึงแหล่งชุมชน ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รถเมล์ร้อน โฆษณาเต็มคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

สัญญา 1 เดือน

60,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

36,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

30,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

24,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาครึ่งคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

สัญญา 1 เดือน

42,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

27,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

23,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

21,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ปรับอากาศ โฆษณาครึ่งคัน ด้านซ้าย แถมด้านขวา และ ด้านหลัง

สัญญา 1 เดือน

63,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

39,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

34,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

31,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

หมายเหตุ
แถมติดโฆษณาหลังเบาะนั่งให้ฟรี

ป้ายโฆษณา รถตู้ ด้านหลังอย่างเดียว กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

รถตู้ 5 คัน

51,000.-
รวมค่าผลิตแล้ว

รถตู้ 50 คัน

380,000.-
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา รถตู้ เบาะนั่งภายใน

กรุงเทพฯ

69,000.- /20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

180,000.- /50 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

340,000.- /100 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา รถสองแถว

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

59,000.- /20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก

พื้นที่โฆษณารอบด้าน

ขนาด 20x60 / 20x120 / 50x80 cm.

33,000.- /เดือน /10 คัน
รวมค่าผลิต

พื้นที่โฆษณาด้านหลัง

ขนาด 50x80 cm.

23,000.- /เดือน /10 คัน
รวมค่าผลิต

ป้ายโฆษณา TAXI ด้านหลังรถ และ เบาะในรถ

200 คัน

330,000.-

300 คัน

455,000.-

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED