ป้ายโฆษณา ติดรถสาธารณะ

บริการป้ายโฆษณารถสาธารณะ รถเมล์ร้อน รถเมล์ปรับอากาศ ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ราคาคุ้มค่า เข้าถึงแหล่งชุมชน ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

รถเมล์ร้อน โฆษณาซ้ายเต็ม (ขสมก.)

พื้นที่โฆษณาด้านซ้ายเต็ม

ขนาด 110x480 ซม.

33,500.- /คัน /3 เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาขวาเต็ม (ขสมก.)

พื้นที่โฆษณาด้านขวาเต็ม

ขนาด 125x930 ซม.

32,500.- /คัน /3 เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาท้ายเต็ม (ขสมก.)

พื้นที่โฆษณาด้านท้ายเต็ม

ขนาด 228x283 ซม.

42,000.- /คัน /3 เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณารอบคัน (ขสมก.)

พื้นที่โฆษณารอบคัน

59,500.- /คัน /3 เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาเต็มคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

สัญญา 1 เดือน

58,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

32,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

26,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

23,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ร้อน โฆษณาครึ่งคัน ซ้าย-ขวา-หลัง

สัญญา 1 เดือน

40,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

26,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

22,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

21,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

รถเมล์ปรับอากาศ โฆษณาครึ่งคัน ด้านซ้าย แถมด้านขวา และ ด้านหลัง

สัญญา 1 เดือน

73,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 3 เดือน

42,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 6 เดือน

35,000.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

สัญญา 12 เดือน

31,500.-  /คัน /เดือน
รวมค่าผลิตแล้ว

หมายเหตุ
แถมติดโฆษณาหลังเบาะนั่งให้ฟรี

ป้ายโฆษณา รถตู้ ด้านหลังอย่างเดียว กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

รถตู้ 10 คัน

81,000.-
รวมค่าผลิตแล้ว

รถตู้ 50 คัน

325,000.-
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา รถตู้ เบาะนั่งภายใน

กรุงเทพฯ

53,000.- /20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

120,000.- /50 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ต่างจังหวัด

210,000.- /100 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณา รถสองแถว

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

52,000.- /20 คัน
รวมค่าผลิตแล้ว

ป้ายโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก

พื้นที่โฆษณารอบด้าน

ขนาด 20x60 / 20x120 / 50x80 cm.

35,000.- /เดือน /10 คัน
รวมค่าผลิต

พื้นที่โฆษณาด้านหลัง

ขนาด 50x80 cm.

24,500.- /เดือน /10 คัน
รวมค่าผลิต

ป้ายโฆษณา TAXI เบาะในรถ

200 คัน

340,000.-

50 คัน

107,000.-

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED