ป้ายโฆษณาต่างจังหวัด
ขอนแก่น อุดรธานี

ขอนแก่น

Maliwan Intersection (N2)
สี่แยกมะลิวัลย์ รับรถถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ถนนประชาสโมสร เข้าตัวเมืองและมุ่งหน้าสู่ถนนมะลิวัลย์เพื่อเข้าสนามบิน ใกล้กับ เซ็นทรัลพลาซ่า, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, สนามบินขอนแก่น, โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
Size: 6.0x12.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

69,000.- /เดือน

Central Plaza Khon Kaen (N5)
เซ็นทรัล พลาซ่า แยกประตูเมือง จังหวัดขอนแก่น รับรถถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่ถนนศรีจันทร์เพื่อเข้าตัวเมือง ใกล้กับเซ็นทรัลพลาซ่า, โรงพยาบาลขอนแก่นราม, ส่วนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์, ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, ตลาดกลางสินค้าเกษตร
Size: 15.0x25.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

153,000.- /เดือน

อุดรธานี

UD Town 1 (N2)
สามแยก UD TOWN (ขาเข้า) รับรถโพศรี ขาเข้ามุ่งหน้าสู่วงเวียนน้ำพุ และเซ็นทัลอุดร ใกล้กับ ห้าง UD TOWN, รพ.เอกอุดร, สถานีรถไฟ, ศาลเจ้าปู-ย่า
Size: 5.0x10.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

69,000.- /เดือน

UD Town 2 (N2)
สามแยก UD TOWN (ขาออก) รับรถโพศรี ขาเข้ามุ่งหน้าออกตัวเมือง ใกล้กับ ห้าง UD TOWN, รพ.เอกอุดร, สถานีรถไฟ, ศาลเจ้าปู่-ย่า
Size: 5.0x10.0 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

69,000.- /เดือน

Udonthani Stadium (N3)
แยกสนามกีฬา รับรถโพศรี ขาเข้ามุ่งหน้าออกตัวเมือง ใกล้กับ ห้าง UD TOWN, รพ.เอกอุดร, สถานีรถไฟ, ศาลเจ้าปู่-ย่า
Size: 13.44x10.24 ม.
Airing Time: 06:00-00:00 น.
สปอต 30 วินาที, 3 ครั้ง/loop, 1.30 นาที/loop

77,000.- /เดือน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED