ลูกค้าของเรา

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ลูกค้าให้โอกาสเรา ในการให้บริการงานทางด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆอย่างครบวงจร โดยเรายึดหลักที่ว่าถ้าลูกค้าประสบความสำเร็จก็เหมือนกับว่าเราประสบความสำเร็จไปด้วย เราจึงรักษามาตราฐานการให้บริการลูกค้าทุกราย อย่างดีที่สุดเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

การเงิน การธนาคาร

Shoping สินค้าทั่วไป

สุขภาพ และความงาม

อสังหาริมทรัพย์

การศึกษา สาระ ความรู้


สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED