ค่าโฆษณาโรงพยาบาล

LCD Screen in hospitals

LCD Screen in 14 Hospitals 115 Screens

  • Location : Phyathai & Paolo, Siriraj H Solution (ICS), Chularat 11 International, Sukhumvit Hospital
  • Total 115 Screens (Committed 100 Screens)
  • on-air 08.00-20.00(12 Hours)
  • Spot 15-30 secs
  • 1-2 Mins / Loop
  • 12 loops / Day

91,000.- /เดือน
49,500.- /15 วัน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED