รับลงโฆษณา LINE TODAY

รับลงโฆษณา Line Ads Platform
รัน Auto ในหน้า Line Today

Line Ads Platform

STARTER

230,000 impressions

12,000.- /เดือน

PRO

500,000 impressions

21,800.- /เดือน

PREMIUM

1,000,000 impressions

39,500.- /เดือน

Line Today

Line Today Advertorial – Top Tab

Master Banner Ads

Type: Banner

SOV:
 25% 150,000.- /วัน
 50% 250,000.- /วัน
 75% 350,000.- /วัน
100% 450,000.- /วัน

1st Scroll Ads (AV1)

Type: Advertorial

250,000.- /วัน

Highlight Ads (AV2)

Type: Advertorial

50,000.- /วัน

Fixed Banner Ads

Type: Banner
SOV 100%

100,000.- /วัน

PR Highlight News Ads

Type: Advertorial

20,000.- /วัน
50,000.- /3 วัน
100,000.- /7 วัน

Line Today Advertorial – Category Tab

Banner Ads

Type: Banner

SOV 100%
200,000.- /วัน

1,000 CPM /เดือน
1,000,000 impressions
200,000.- /เดือน

Carousel Ads (AV3)

Type: Advertorial
หมุนรวมกับสินค้าหรือคอนเทนต์อื่นๆ

50,000.- /วัน

Line Today Advertorial – Article Page

Slide Ads

Type: Banner

SOV 100%
250,000.- /วัน

1,000 CPM /เดือน
1,000,000 impressions
150,000.- /เดือน

Display / Native Ads

Type: Banner
1,000 CPM /เดือน
1,000,000 impressions

100,000.- /เดือน

หมายเหตุ: SOV หมายถึง จำนวนการแสดง ads ต่อผู้ใช้ทั้งหมด ของวันที่ซื้อโฆษณา

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED