รับลงโฆษณา LINE TODAY

รับลงโฆษณา Line Ads Platform
รัน Auto ในหน้า Line Today

Line Ads Platform

STARTER

230,000 impressions

14,000.- /เดือน

PRO

500,000 impressions

25,000.- /เดือน

PREMIUM

1,000,000 impressions

43,000.- /เดือน

Line Today Banner

TOP TAB Master Banner

Type: Banner

SOV:
 25% 150,000.- /วัน
 50% 250,000.- /วัน
 75% 350,000.- /วัน
100% 450,000.- /วัน

TOP TAB Fixed Banner

113,000.- /วัน

Category TAB Master Banner

54,000.- /วัน

Line Today Advertorial

TOP TAB AV1 Highlight Content

245,000.- /วัน

TOP TAB AV2 Category Content

55,500.- /วัน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED