รับลงโฆษณา LINE TODAY

รับลงโฆษณา Line Ads Platform
รัน Auto ในหน้า Line Today

ค่าซื้อโฆษณา: 5,000.-
ค่าบริการ: 1,250.-

รวมเป็นเงิน 6,250.-

ค่าซื้อโฆษณา: 10,000.-
ค่าบริการ: 2,000.-

รวมเป็นเงิน 12,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 15,000.-
ค่าบริการ: 2,700.-

รวมเป็นเงิน 17,700.-

ค่าซื้อโฆษณา: 20,000.-
ค่าบริการ: 3,200.-

รวมเป็นเงิน 23,200.-

ค่าซื้อโฆษณา: 30,000.-
ค่าบริการ: 4,200.-

รวมเป็นเงิน 34,200.-

หมายเหตุ: สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ

LINE TODAY

7 วัน 7 ข่าว สรุปข่าวรอบสัปดาห์

MASTER BANNER
คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 222.-

222,000.- /เดือน

Banner Position #1
แสดงผลหน้า TOP
รับสินค้าวันละ 1 ชิ้น

120,000.- /วัน

Banner Position #2
DISPLAY / NATIVE

แสดงผลหน้า TOP
คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 222.-

222,000.- /เดือน

MID ARTICLE DISPLAY
DISPLAY / NATIVE
(กลางบทความ)

คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 222.-

222,000.- /เดือน

END ARTICLE
DISPLAY / NATIVE
(ท้ายบทความ)

คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 222.-

222,000.- /เดือน

OUT STREAM VDO AD
(กลางบทความ)
*Out-Stream Tog

คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 170.-

170,000.- /เดือน

Creative Hosting
คนเห็น 1,000,000 impressions
CPM ละ 225.-

225,000.- /เดือน

LINE TODAY 2019 Advertorial Price

Top Page
ตำแหน่ง: Highlight Content (AV1)
EST.: 8M.

275,000.- /วัน

Content including 
 27,000.-

Top Page
ตำแหน่ง: Highlight Content Section (AV4)
EST.: 700K.

68,000.- /วัน

Content including 
 27,000.-

Lifestyle and Other Channels
Top Banner Advertorial (Slot1, AV5)
EST.: 100K.

68,000.- /วัน

Content including 
 27,000.-

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED