รับลงโฆษณา YouTube

บริการ..ลงโฆษณา YouTube เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สร้างแบรนด์ ผ่านสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์ เพื่อยอดขายสูงสุด ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า พร้อม DATA ประเมินผลก่อนทำงานจริง และส่งรายงานผลการทำงานตามสัญญา

ราคาลงโฆษณา YouTube

ค่าซื้อโฆษณา: 7,000.-
ค่าบริการ: 3,000.-

รวมเป็นเงิน 10,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 10,000.-
ค่าบริการ: 3,000.-

รวมเป็นเงิน 13,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 20,000.-
ค่าบริการ: 4,000.-

รวมเป็นเงิน 24,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 30,000.-
ค่าบริการ: 5,000.-

รวมเป็นเงิน 35,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 50,000.-
ค่าบริการ: 7,000.-

รวมเป็นเงิน 57,000.-

หมายเหตุ:
1) สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ
2) การคิดค่าลงโฆษณา YouTube จะดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าลงโฆษณา YouTube ต่อคำก็จะสูงตาม และการเลือก Placement เลือกช่องหรือรายการให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่องเรตติ้งดีเด่น Workpoint ลูกค้าต้องดูว่ามีรายการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยหรือไม่ ถ้าไม่มี ควรเลือก Demographi (กลุ่มผู้เข้าชม) และเลือก Interest เลือกคนที่มีความสนใจสินค้าของกลุ่มนั้นๆแทนการเลือกรายการ

รูปแบบการรับลงโฆษณา YouTube

Pre-Roll Ads

โฆษณาของลูกค้าขึ้นก่อน YouTube อื่นๆ ผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะชมโฆษณาต่อหรือจะกดข้ามไปยังวีดีโอ YouTube ที่ต้องการ

จุดเด่น
ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุด สามารถอธิบายธุรกิจของคุณให้ง่าย และน่าสนใจมากขึ้น ผ่านคลิปวีดีโอ

ค่าใช้จ่าย (กดข้ามได้)
ถ้าความยาวของโฆษณา YouTube ของคุณยาวเกินกว่า 30 วินาที คุณจะเสียค่าโฆษณาเมื่อผู้ชมดูวีดีโอ YouTube ของคุณ 30 วินาทีขึ้นไป แต่ถ้าความยาวของน้อยกว่า 30 วินาที คุณจะเสียค่าโฆษณาเมื่อวีดีโอ YouTube ของคุณถูกแสดงจนจบ

ค่าใช้จ่าย (กดข้ามไม่ได้)
ความยาวของโฆษณา 15 วินาที คิดเงินต่อ CPM

YouTube Bumper Ad (กดข้ามไม่ได้)

- ความยาววีดีโอ หรือภาพนิ่ง 6 วินาที
- เสียค่าโฆษณาทันที เมื่อแสดงโฆษณา
- การซื้อจะเป็นแบบ Impression (นับจำนวนการมองเห็น) อย่างเดียวคิดเงินเป็น
  CPM ละกี่บาท ไม่สามารถซื้อแบบ view ได้ (นับจำนวนคนดูจนจบ)
- สามารถทำลิงค์ Call-To-Action เพื่อให้ลิงค์ไปที่เว็บไซต์หรือ Facebook ของลูกค้าได้

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED