โฆษณาหนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ

โปรโมชั่น โฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

21,600.- /วัน

ฟิคส์ ปกกีฬา
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

122,500.- /วัน

ฟิคส์ หน้าไลฟ์สไตล์และบันเทิงTV
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

110,500.- /วัน

ฟิคส์ ปกหลัง
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

98,900.- /วัน

ลอยกลาง (EXTRA)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

221,000.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

43,700.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

87,300.- /วัน

ฟิคส์ เนื้อในกีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

30,600.- /วัน

หน้าฟิคส์

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
14,400.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
51,300.- /วัน

ฟิคส์ หน้าสังคม
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
40,500.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
21,300.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
131,769.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
114,000.- /วัน

หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษ อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
117,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
101,200.- /วัน

หน้าทั่วไป

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
11,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
22,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
43,700.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
24,300.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาดย่อย
465.- /นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
25,650.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
51,300.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน อันดับ 1

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,424.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
29,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
39,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
74,040.- /วัน

หนังสือพิมพ์ข่าวการเมือง เรื่องชาวบ้าน เรื่องทั่วไป

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
7,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,600.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
40,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
14,640.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
34,770.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
25,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
36,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
16,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
25,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
15,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
45,000.- /วัน

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED