โฆษณาหนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ

โปรโมชั่น โฆษณาหนังสือพิมพ์

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ (ชัยราชวัตร)
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

28,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้ากีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

38,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าสตรี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

111,000.- /วัน

ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

366,000.- /วัน

ฟิคส์ ปกหลัง
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

153,000.- /วัน

ลอยกลาง (EXTRA)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

364,000.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

69,000.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

135,000.- /วัน

ฟิคส์ เนื้อในกีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

38,500.- /วัน

ตรงข้ามหน้าสตรี (บันเทิง)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

363,000.- /วัน

ฟิคส์ ปก2 ด้านล่างขวามือ
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

26,000.- /วัน

หน้าฟิคส์

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น

หนังสือพิมพ์รายวันยอดขาย วันละ 750,000 ฉบับ

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
20,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
69,800.- /วัน

ฟิคส์ หน้าสังคม
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
45,600.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
21,300.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
131,769.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
114,000.- /วัน

หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษ อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
117,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
101,200.- /วัน

หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าว ชัดเจน

ฟิคส์ หน้าปก บันเทิง
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
70,000.- /วัน

ปกหน้า เช็คชั่นแรก
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
90,000.- /วัน

ปกหน้า เช็คชั่นบันเทิง
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
130,000.- /วัน

หน้าทั่วไป

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย

หนังสือพิมพ์รายวันยอดขาย มากกว่าล้านฉบับ ต่อวัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
10,400.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,600.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
35,400.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
69,000.- /วัน

หนังสือพิมพ์รายวันยอดขาย วันละ 750,000 ฉบับ

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
11,400.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
19,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
31,350.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
60,720.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน อันดับ 1

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,424.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
29,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
39,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
74,040.- /วัน

หนังสือพิมพ์ข่าวการเมือง เรื่องชาวบ้าน เรื่องทั่วไป

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
7,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,600.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
40,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
14,640.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
34,770.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
18,900.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
26,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
21,400.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
32,130.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
15,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
45,000.- /วัน

ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

*ส่งแบบล่าช้าค่าปรับ 5,000.-*

ฟิกส์ หน้าสตรี/กีฬา
สี่สี คอลัมน์นิ้วละ
*60 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป

1,833.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

1,400.- 

ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

2,550.-

หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี

3,025.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 8 คอลัมน์นิ้ว

1,300.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,150.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

2,250.-

หน้าทั่วไป
ขนาด 8-16 คอลัมน์นิ้ว

1,250.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 20-30 คอลัมน์นิ้ว

1,180.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 4-6 คอลัมน์นิ้ว

1,350.- /คอลัมน์นิ้ว

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,012.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,995.- 

ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

2,185.-

EAR ปกกีฬา
สี่สี
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว

19,000.- /ครั้ง

หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

1,140.-

หน้าฟิกส์
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

2,137.-

งานศพ
ขนาดไม่เกิน 4x3 คอลัมน์นิ้ว

950.- /คอลัมน์นิ้ว

ลอยกลาง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

1,900.- /คอลัมน์นิ้ว

บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,900.-

ฟิกส์ บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,995.-

เจาะปิดท้าย
คอลัมน์นิ้วละ

2,375.-

โฆษณานำเที่ยว
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

900.-

โฆษณานำเที่ยว
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,282.-

ขนาดต่ำกว่า 20 คอลัมน์นิ้ว
คอลัมน์นิ้วละ

950.-

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,122.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว

16,500.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว

65,100.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

117,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว

13,950.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว

50,600.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

101,200.- /ครั้ง

Wrap 2 หน้า
สี่สี

900,000.- /ครั้ง

Wrap 4 หน้า
สี่สี

1,200,000.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,234.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว

12,741.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว

21,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

131,769.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นสอง
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

114,000.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

945.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

94,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

98,000.- /ครั้ง

เนื้อใน
สี่สี
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว

76,760.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,080.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,760.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x1.5 คอลัมน์นิ้ว

85,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง/กีฬา
สี่สี
ขนาด 2.3x2 คอลัมน์นิ้ว

14,850.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง/กีฬา
สี่สี
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว

61,710.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นบันเทิง/กีฬา
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

130,680.- /ครั้ง

ระบุหน้า
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

1,232.-

ระบุหน้า
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,997.-

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

960.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก ลงทุน
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,600.-

สี่สี เพิ่มครั้งละ

49,000.-

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

750.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,012.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

112,200.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

91,800.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ มติชน-ข่าวสด

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

935.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,300.-

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

 ID LINE: agency.jindamanee

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED