โฆษณาหนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ

โปรโมชั่น โฆษณาหนังสือพิมพ์

ฟิคส์ หน้าเศรษฐกิจ (ชัยราชวัตร)
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

21,600.- /วัน

ฟิคส์ หน้ากีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

30,600.- /วัน

ฟิคส์ หน้าสตรี (บันเทิงTV)
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

91,800.- /วัน

ฟิคส์ ตรงข้ามหน้าบันเทิง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

226,800.- /วัน

ฟิคส์ ปกหลัง
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

113,400.- /วัน

ลอยกลาง (EXTRA)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

280,800.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

54,000.- /วัน

ดีสเพลย์
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

108,000.- /วัน

ฟิคส์ เนื้อในกีฬา
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

30,600.- /วัน

ตรงข้ามหน้าสตรี (บันเทิง)
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

226,800.- /วัน

ฟิคส์ ปก2 ด้านล่างขวามือ
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี

26,000.- /วัน

หน้าฟิคส์

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าฟิคส์ โดดเด่น เห็นชัดเจน ไม่ปนกับโฆษณาชิ้นอื่น

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา EAR
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
14,400.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปกกีฬา
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
51,300.- /วัน

ฟิคส์ หน้าสังคม
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
40,500.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ รายวัน อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
21,300.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
131,769.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
114,000.- /วัน

หนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษ อันดับ 1

ฟิคส์ หน้าปก 1 EAR
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
16,500.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 1 ข่าว
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
117,000.- /วัน

ฟิคส์ หน้าปก 2 ธุรกิจ
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว
สี่สี
101,200.- /วัน

หน้าทั่วไป

โฆษณาหนังสือพิมพ์ หน้าทั่วไป ราคาประหยัด เข้าถึงทุกพื้นที่ ทุกเพศ ทุกวัย

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
8,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
22,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
27,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
54,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
9,720.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
16,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
25,650.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
51,300.- /วัน

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน อันดับ 1

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,424.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
29,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
39,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
74,040.- /วัน

หนังสือพิมพ์ข่าวการเมือง เรื่องชาวบ้าน เรื่องทั่วไป

หน้าทั่วไป
ขนาด 2x4 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
7,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
17,600.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
23,100.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
40,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x3 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
14,640.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
34,770.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
18,900.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
26,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
16,800.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
25,200.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 4x5 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
15,000.- /วัน

หน้าทั่วไป
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ
45,000.- /วัน

ค่าโฆษณา หนังสือพิมพ์

แนะนำสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับประเทศ

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

*ส่งแบบล่าช้าค่าปรับ 5,000.-*

ฟิกส์ หน้าสตรี/กีฬา (บันเทิงTV)
สี่สี คอลัมน์นิ้วละ
*60 คอลัมน์นิ้วขึ้นไป

1,530.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

1,080.- 

ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,890.-

หน้าใน ตรงข้ามบันเทิง
หรือตรงข้ามหน้าสตรี

1,890.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 8 คอลัมน์นิ้ว

1,100.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

900.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,800.-

หน้าทั่วไป
ขนาด 8-30 คอลัมน์นิ้ว

1,100.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
ขนาด 4-6 คอลัมน์นิ้ว

1,200.- /คอลัมน์นิ้ว

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

855.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,620.- 

ปกหลัง
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,800.-

EAR ปกกีฬา
สี่สี
ขนาด 4x2 คอลัมน์นิ้ว

14,400.- /ครั้ง

หน้าฟิกส์
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

900.-

หน้าฟิกส์
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,710.-

งานศพ
ขนาดไม่เกิน 4x3 คอลัมน์นิ้ว

855.- /คอลัมน์นิ้ว

ลอยกลาง
ขนาด 8x15 คอลัมน์นิ้ว
ขาว-ดำ

2,160.- /คอลัมน์นิ้ว

บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,620.-

ฟิกส์ บทความ
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,440.-

โฆษณานำเที่ยว
ขาว-ดำ
คอลัมน์นิ้วละ

810.-

โฆษณานำเที่ยว
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,080.-

ขนาดต่ำกว่า 20 คอลัมน์นิ้ว
คอลัมน์นิ้วละ

855.-

หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,122.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว

16,150.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 6x4 คอลัมน์นิ้ว

65,100.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

117,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 2x2.5 คอลัมน์นิ้ว

14,300.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 4x7 คอลัมน์นิ้ว

51,150.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่น ธุรกิจ
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

101,200.- /ครั้ง

Wrap 2 หน้า
สี่สี

801,000.- /ครั้ง

Wrap 4 หน้า
สี่สี

1,068,000.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

1,234.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 2x2 คอลัมน์นิ้ว

21,300.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

131,769.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นสอง
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

114,000.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

945.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x4 คอลัมน์นิ้ว

94,000.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

98,000.- /ครั้ง

เนื้อใน
สี่สี
ขนาด 6x10 คอลัมน์นิ้ว

76,760.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

840.- /คอลัมน์นิ้ว

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,600.-

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

700.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

945.-

ปกหน้าเซ็คชั่นแรก
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

92,400.- /ครั้ง

ปกหน้าเซ็คชั่นการตลาด
สี่สี
ขนาด 12x5 คอลัมน์นิ้ว

71,400.- /ครั้ง

หนังสือพิมพ์ มติชน-ข่าวสด

หน้าทั่วไป
ขาว-ดำ
ขนาด 60 คอลัมน์นิ้ว

715.- /คอลัมน์นิ้ว

หน้าทั่วไป
สี่สี
คอลัมน์นิ้วละ

1,000.-

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED