รับลงโฆษณา Google

บริการ..รับลงโฆษณาบน Google วางแผนคีย์เวิร์ด ทำให้เว็บติดหน้าแรก Google เพื่อเพิ่มจำนวนคนเห็นเว็บไซต์ ตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมข้อมูลสถิติ ประเมินผลก่อนทำงานจริง และส่งรายงานผลการทำงานตามสัญญา

ราคารับลงโฆษณา Google

ค่าซื้อโฆษณา: 10,000.-
ค่าบริการ: 3,000.-

รวมเป็นเงิน 13,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 20,000.-
ค่าบริการ: 4,000.-

รวมเป็นเงิน 24,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 30,000.-
ค่าบริการ: 5,000.-

รวมเป็นเงิน 35,000.-

ค่าซื้อโฆษณา: 50,000.-
ค่าบริการ: 7,000.-

รวมเป็นเงิน 57,000.-

หมายเหตุ:
1) สามารถซื้อโปรโมท ได้มากตามที่ลูกค้าต้องการ
2) การคิดค่ารับลงโฆษณา Google จะดูจากกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก สินค้ามีการแข่งขันสูง หรือปัจจัยอื่นๆ ราคาค่าโฆษณาต่อคำก็จะสูงตาม

รูปแบบการรับลงโฆษณา Google

Google Search Engine Marketing (SEM)

- ลงโฆษณาหน้า google อย่างเดียว
- เจาะกลุ่มลูกค้าด้วยคีย์เวิร์ด สร้างคำพูดหรือ Content ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายความยาว 1 บรรทัด
- ไม่จำกัดคีย์เวิร์ดในการทำโฆษณา
- กำหนดวัน ช่วงเวลา จังหวัดได้
- กำหนดระยะเวลาลงโฆษณาได้
- เสียค่าโฆษณา เมื่อมีคนคลิกไปที่โฆษณาแบนเนอร์ของลูกค้า
- ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งลงโฆษณาได้

Google Display Network (GDN)

- ลงโฆษณาบนหน้าเว็บพันธมิตรกับ google ได้ทั้งเว็บไทยและเว็บต่างประเทศ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพศ อายุ การศึกษา จังหวัดได้
- ส่วนใหญ่ตำแหน่งโฆษณาจะอยู่ด้านขวา เป็นแบนเนอร์ หรือ Flash (ภาพเคลื่อนไหว) ยกเว้น VDO
- กำหนดระยะเวลาลงโฆษณาได้
- เสียค่าโฆษณา เมื่อมีคนคลิก
- ไม่สามารถระบุเว็บที่เป็นพันธมิตรกับ Google ได้ทาง Google จะเป็นคนเลือกให้ตรงกลุ่มลูกค้าเอง
- แสดงโฆษณาบน PC มือถือ แท็บเล็ต

Google Remarketing

- สร้างแบรนด์ให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า
- โฆษณาจะติดตามผู้ที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณ โดยจะติดตามไปแสดงเมื่อเข้าเว็บไซต์พันธมิตร
- โฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีโอกาศซื้อสูง
- ตั้งงบโฆษณาได้ต่อวัน
- กำหนดระยะเวลาลงโฆษณาได้
- ลูกค้าต้องมีแบบโฆษณาเป็นภาพแบนเนอร์
- เสียค่าโฆษณา เมื่อมีคนคลิก
- แสดงโฆษณาบน PC มือถือ แท็บเล็ต

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

สายด่วน : 090-987-7388 (คุณกรองแก้ว)

© 2018 JINDAMANEE CO., LTD.

ALL RIGHTS RESERVED